Logo
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Registrace
Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě SH Dent s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.
Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy SH Dent s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.
Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: shdent@shdent.cz
 
Přijetí a vyřízení objednávky
Obrázky v internetovém obchodě jsou určeny pro ilustraci, nepředstavují závazné nabídky prodeje. Závazná nabídka pro vytvoření kupní smlouvy a pro dokončení procesu objednávky se tvoří kliknutím na tlačítko „Koupit“. Všechny objednávky podané prostřednictvím tohoto obchodu jsou závazné. Zákazník poté obdrží automatické potvrzení o přijetí objednávky e-mailem (potvrzení objednávky).
Pokud provedete storno objednávky v den zaevidování objednávky, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.
 
Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
 

Doručení a dodací podmínky
Při objednávce z našeho internetového obchodu v hodnotě nad 1.500 Kč vč. DPH Vám doručíme zboží Českou poštou, DPD nebo GLS zdarma. Za objednávku, která této částky nedosahuje, bude účtována paušální částka za poštovné a balné ve výši 90 Kč, případně 100 Kč u dobírky. V případě, že není možno vykrýt celou objednávku jednorázově, zasíláme část dodávky ihned a zbývající část na naše náklady ihned po jejím obdržení.
O odeslání je zákazník informován e-mailem. Pro bezproblémové doručení předává firma SH Dent s.r.o.  patřičné dopravní službě e-mailovou adresu a pokud je k dispozici i telefonní číslo zákazníka. Toto zprostředkování je nezbytnou součástí smluvního vztahu s firmou SH Dent s.r.o.. Zásilky jsou pojištěny v hodnotě zboží. Pro objednané zboží s hmotností zásilky přesahující 25kg bude doprava účtována individuálně bez ohledu na hodnotu objednávky.

Způsob placení
Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
Faktura – se splatností 14 dnů ( pouze u našich VIP zákazníků ).
 
Kupóny
Při uplatnění slevových kupónů dbejte prosím na konkrétní podmínky, jako je minimální objednávka, platnost kupónu atd. Odpovídající informace se nacházejí na kupónu. V každém případě může být v rámci jednoho nákupu uplatněn pouze jeden kupón nebo jedna zákaznická sleva. Vyplacení hodnoty kupónu v hotovosti, stejně jako jeho dodatečné započtení na předcházející objednávky, není možné. Další prodej kupónu jiné osobě je rovněž nepřípustný.

Vrácení zboží
U spotřebního materiálu má zákazník možnost vrátit zboží do 14 dnů po dodání zboží. Zboží musí být vráceno nepoužité v originálním nepoškozeném obalu spolu s originálem faktury. Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

Přechod vlastnictví
Všechny výrobky zůstávají až do úplného zaplacení majetkem SH Dent s.r.o.

Náhrada škody, odstoupení od smlouvy
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v případě, že SH Dent s.r.o. není schopna zajistit plnění objednávky. Náhrady škody z důvodu neplnění objednávky, bez ohledu na důvod, jsou vyloučeny.

Záruka
Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, čímž je myšlena doba od převzetí věci do oprávněné reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen si věc ze záruční opravy vyzvednout. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.
 
Reklamace
V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, okamžitě nás prosím kontaktujte písemně na:
e-mailové adrese:   shdent@shdent.cz
pevné adrese:   SH Dent s.r.o.
                          Sulkovská 481
                          569 92 Bystré
telefonicky:        312 285 221 / 312 285 223 / 312 285 225

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Reklamační řád:
1. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu na náklady odesilatele.
2. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího.
3. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například faktura, záruční list a jiné.
4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu výrobků, funkčních vlastností a škod z neodborného používání výrobků, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.